Bilingual (Çift Dilli Eğitim)

Özel Sincap Motivasyon Eğitim Kurumları

Yabancı dil eğitim programımız Yabancı Eğitmenler (Native Speakers) ve Türk Öğretmenlerden oluşan seçkin bir kadroyla yürütülür. Seçmeli Yabancı Dil olarak 4 yaş ve üzeri çocuklarımıza Fransızca ve Rusça eğitimi verilmektedir.

Yabancı dil, dersi dışında farklı alanlarda da deneyimledikçe güçlendirilir gerçeğinden yola çıkarak öğrencilerimizin uluslararası bilinç düzeyine ulaşabilmeleri ve çok kültürlü olabilmelerini sağlıyoruz.

Bilimsel araştırmalara göre, çocuklar için yabancı dili öğrenmenin en etkili yolu küçük yaşlardan itibaren dili günlük rutinlerinde ve doğal akışında deneyimlemektir. Öğrencilerimiz hem ders içi hem ders dışı etkinliklerde İngilizceyi yaparak, yaşayarak ve TPR (Total Physical Response) tekniğiyle, çocuklar direktifleri algılamayı ve reaksiyon vermeyi öğrenirler.

Böylelikle çocuklarımızın yabancı dile ve yabancı kültürlere karşı farkındalık kazanmaları sağlanır.

MONTESSORI 

Montessori eğitiminin amacı, her çocuğun kendine özgü bir gelişime sahip, bireysel bir kişilik olduğu ve kendi kapasitesi doğrultusunda öğrenebileceğini savunarak çocuğun bağımsız olmasını sağlamaktır.

Özel Sincap Motivasyon Anaokulu olarak bu bilinçle, çocuğa her şeyi bulabileceği ve gelişimini destekleyen en uygun çevreyi hazırlamaktayız.

Bununla birlikte, okulumuzda Montessori eğitim yöntemini kullanarak çocukların toplumsal ve duygusal gelişimlerini desteklemek, çocuklara seçim yapma özgürlüğü, problem çözme, yaratıcılık ve iletişim becerileri kazandırmak, çocuğa sadece bilgi aktarmak değil, çocuğun araştırma ve öğrenme isteğini uyandırmaktayız.

 

HIGH SCOPE

1962 yılında ABD’de David P. Weikart ve meslektaşları tarafından geliştirilen, bugün dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda çocukların kendi kendilerine planlayıp uyguladıkları, yaptıkları etkinliklerden öğrendikleri anlayışı esastır. High/Scope eğitimi yaklaşımı erken çocukluk eğitiminde “etkin öğrenme” kavramını esas alır. Etkin bir öğrenme ortamı sağlayan sınıf düzeni, çocuklara sürekli seçimler yapma ve kararlar alma fırsatları verir. Her gün ‘Çember Zamanı’ olarak adlandırılan, anahtar kelimelere bağlı deneyim ve hatırlamaya bağlı rutin bir çalışma içerir.

Özel Sincap Motivasyon Anaokulu olarak, etkin öğrenmeyi geliştirecek bir ortam sağlamak ve çocuklara eylemleri hakkında düşünmeleri için yardımcı olmak temel amacımızdır. Çocukların kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma mekanizmalarının geliştirilmesine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmesine destek vermekteyiz. Ve böylelikle çocuklarımızın yaratıcı, girişken, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebilen, başkalarının görüşlerine açık bireyler olarak yetişmelerini teşvik etmekteyiz.
 

REGIO EMILIA

Reggio Emilia yaklaşımında, “Eğitim her çocuğun hakkı” olduğu düşüncesiyle çocukların kaliteli bir eğitim alabilmesi için okul, aile ve toplumun işbirliği içinde çalışması gerektiği esas alınmıştır.

Erken çocukluk eğitiminde yapılması gereken, çocuklara gelişimlerini destekleyici ve ilerlemelerini teşvik edici bir ortam yaratabilmek ve kendi fikirlerinin gelişmesine fırsat tanımaktır. Çocukların sayısız yaratıcı, entellektüel ve iletişimsel potansiyelleri vardır ve her birine saygı gösterilmelidir. Çocuklar teoriler geliştiren, bilgi üreten, gözlem yapan, aktif deneyimler edinen, sosyal, duygusal ve zihinsel yönden farklı kaynaklara sahip olan kişilerdir.

Reggio Emilia yaklaşımı ile eğitim alan ve desteklenen çocuklar bilim insanıdır. Yapılan ziyaretler, uzmanlarla görüşmeler, tartışmalar, deneyler, bilimsel süreç becerilerinin kullanımı, yapılan araştırmalar ve sorulardan oluşan projeler çocukların gelişiminde önemli rol oynar.

Reggio Emilia düşüncesinden hareket edilerek ortam hazırlanmış okulumuzun sınıflarında şeffaflık ve sadelik ön plandadır. Geniş pencereler bulunur, ortam geniş ve aydınlıktır. Duvarlar ve oyuncaklar üzerinde aynalar yerleştirilir ve böylece çocuk kendisini başkalarının gözüyle görür. Eğitim ortamı çocuklar, öğretmen ve ailelerin arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye yarayan bir araç olarak kullanılır.

 

Değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için Covid-19 salgını süresince düzenli aralıklarla okulumuzu steril hale getirdiğimizi belirtmek isteriz. Çalışanlarımızın tamamı maske, siperlik ve eldiven gibi tedbirleri kullanarak çocuklarımıza güvenli eğitim koşullarını sağlayarak okulumuzda hizmet vermeye devam etmektedir.
Detaylı bilgi için: 0850 302 99 99
Sosyal medyada sizlerleyiz.
Takipte Kalın!